Szczegóły

Tytuł artykułu

Kościół św. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Kościół św. Mikołaja na Czwartku ; badania historyczne ; Piotr Traversii ; Walenty Turobojski

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980

Źródło

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 2
×