Details

Title

Uniwersalnie projektowanie a podnoszenie stopnia dostępności obiektów szpitalnych

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Keywords

architektura szpitali ; dostępność ; projektowanie uniwersalne

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 3
×