Details

Title

Klasyfikacje i zadania terenów zieleni we współczesnym mieście

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2016

Numer

No 4

Authors

Keywords

architektura krajobrazu ; planowanie przestrzenne ; tereny zieleni w mieście ; zieleń miejska ; obiekt architektury krajobrazu

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×