Szczegóły

Tytuł artykułu

Klasyfikacje i zadania terenów zieleni we współczesnym mieście

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

architektura krajobrazu ; planowanie przestrzenne ; tereny zieleni w mieście ; zieleń miejska ; obiekt architektury krajobrazu

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×