Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzeń nieautentyczna jako produkt turystyczny – przykład Dolnego Śląska

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

przestrzeń turystyczna ; przestrzeń nieautentyczna ; komercjalizacja przestrzeni ; produkt turystyczny ; parki rozrywki

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×