Szczegóły

Tytuł artykułu

Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich okresu międzywojnia

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

architektura szkół ; dwudziestolecie międzywojenne ; tradycjonalizm ; modernizm

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980

Źródło

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2016; No 4
×