Details

Title

Problemy budownictwa wielkopłytowego z lat siedemdziesiątych XX wieku i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie działań z Polski i innych krajów europejskich

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2015

Issue

No 1

Authors

Keywords

wielka płyta ; modernizacja ; rewitalizacja ; humanizacja ; prefabrykacja

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2015.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2015; No 1
×