Szczegóły

Tytuł artykułu

Architektura białostockich kościołów. Część I. Historia (1617 - 1980)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Białystok ; kościoły rzymsko - katolickie ; historia architektury sakralnej

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×