Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ lokalizacji carskich koszar na strukturę przestrzenną wybranych miast województwa podlaskiego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

carskie koszary ; zabytkowe koszary ; cerkiew domowa ; cerkiew pułkowa

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×