Details

Title

Propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym na podstawie oceny dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2015

Numer

No 4

Authors

Keywords

termomodernizacja ; energooszczędność ; rewitalizacja

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2015.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×