Szczegóły

Tytuł artykułu

Propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym na podstawie oceny dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

termomodernizacja ; energooszczędność ; rewitalizacja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×