Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of the bioaccumulation potential of selected metals in the tissues of threeinvertebrate taxa: Cepaea, Lumbricus and Geotrupes

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2015

Wolumin

Vol XII

Autorzy

Słowa kluczowe

Cepaea nemoralis ; Lumbricus terrestris ; Geotrupes stercorarius ; metals ; bioaccumulation ; monitoring of the environment

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2015; Vol XII
×