Details

Title

Abundance and characteristics of population of brown bullhead (Ameiurus nebulosus) in Domaszne Lake

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2015

Volume

Vol XII

Authors

Keywords

brown bulhead ; Ameiurus nebulosus ; invasive species ; ichthyofauna ; Domaszne

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233
×