Szczegóły

Tytuł artykułu

The assessment of similarity, species diversity and abundance of benthic and epiphytic faunae of Gastrotricha in farm ponds

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2017

Wolumin

Vol XIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Gastrotricha ; epiphytic fauna ; bottom sediment fauna ; farm ponds

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2017; Vol XIV
×