Szczegóły

Tytuł artykułu

Gnaphalio uliginosi-eleocharitetum acicularis Passarge 1999, new plant community in Poland

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2017

Wolumin

Vol XIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Isoëto-Nanojuncetea class ; annual wetland herbs ; fish-breeding ponds ; distribution ; phytosociology ; Central Europe

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2017; Vol XIV
×