Szczegóły

Tytuł artykułu

Death and Two Maidens (No More): A Gothic Friendship

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

death ; friendship ; Gothicism ; female tyrant ; Bainbridge Beryl ; "Carmilla"

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×