Details

Title

Physical Simulation of Controlled Rolling and Accelerated Cooling for Ultrafine-Grained Steel Plates

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2011

Issue

No 2 June

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-011-0048-2 ; e-ISSN 2300-1909

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 2 June

References

M. Knapiński, M. Kwapisz, T. Frączek, Fizyczne symulacje procesu walcowania blach grubych z superdrobnoziarnistej stali konstrukcyjnej, FIMM2009, Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej, Prace Naukowe, Mechanika, z.226, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, ISSN 0137-2335, s. 117-122. ; Etou M. (2008), Super Short Interval Multi-pass Rolling Process for Ultrafine-grained Hot Strip, ISIJ International, 48, 8, 1142, doi.org/10.2355/isijinternational.48.1142 ; Tomida T. (2008), Grain Refinement of C-Mn Steel to 1 μm by Rapid Cooling and Short Interval Multi-pass Hot Rolling in Stable Austenite Region, ISIJ International, 48, 8, 1148, doi.org/10.2355/isijinternational.48.1148 ; J. Markowski, M. Knapiński, B. Koczurkiewicz, T. Frączek, Walcowanie normalizujące blach grubych ze stali w gatunkach S355J2G3, GL-E36 i S460NL1, Hutnik Wiadomości Hutnicze 6, ISSN 1230-3534, 296-300 (2007). ; J. Markowski, M. Knapiński, H. Dyja, The effect of the conditions of the thermo-mechanical treatement on the structure of S460NL1 steel, Современ-ные достижения в теории и технологии плас-тической обработки металлоб, Труды меж-дународной научно-технической конференции, Санкт-Петербург Издательство Политехнич-еского университета, ISBN 5-7422-1603-3, 154-160 (2007).
×