Szczegóły

Tytuł artykułu

Beta-hydroxybutyrate in milk as screening test for subclinical ketosis in dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

507-512

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0061 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2017; No 3; 507-512
×