Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of the Two Types of Stimulating Electrodes in the Study of Motor Nerve Conduction in Dogs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

439–444

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0053 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2017; No 3; 439–444
×