Szczegóły

Tytuł artykułu

Relationship between pH of ruminal fluid during subacute ruminal acidosis and physiological response of the Polish Holstein-Friesian dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

551-558

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0067 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2017; No 3; 551-558
×