Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected steps of swine ICSI method to overcome seasonal effect and achieve acceptable early embryonic development, a preliminary study

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

607-609

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0075 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2017; No 3; 607-609
×