Szczegóły

Tytuł artykułu

Whole-Body and Hand-Arm Vibration in In-House Transport

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 35

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

in-house transport ; vibration ; exposure assessment

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

183-190

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10168-010-0017-1 ; ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Źródło

Archives of Acoustics; 2010; vol. 35; No 2; 183-190

Referencje

Augustyńska D. (2006), Strategy of protection against mechanical vibrations according to the new legislation - European and national [in Polish: <i>Strategia ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych</i>], Bezpieczeństwo Pracy, 5, 416, 8. ; Directive 2002/44/WE of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration), (Sixteenth individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC), OJ L177, 06.07.2002. ; Engel Z. (2008), Investigations of the influence of simultaneous vibroacoustic exposures on the operator, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 4, 46. ; Engel Z., Kowalski P. (2001), <i>Vibration exposure assessment using indices</i> [in Polish: <i>Ocena ekspozycji drganiowej przy zastosowaniu wskaźników</i>], Mechanics 83, Kraków University of Technology, Kraków. ; Griffin M. (1990), Handbook of human vibration. ; Harazin B. (2006), Estimation of occupational risks and health risks related to hand-arm vibration [in Polish: <i>Szacowanie ryzyka zawodowego i ryzyka zdrowotnego związanego z działaniem miejscowych wibracji</i>], Bezpieczeństwo Pracy, 6, 417, 8. ; Świderski S. (2002), Industry transportation, 2.
×