Szczegóły

Tytuł artykułu

Pulse powered turbine engine concept – numerical analysis of influence of different valve timing concepts on thermodynamic performance

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

pressure gain combustion (PGC) ; constant volume combustion (CVC) ; turbine engine ; CFD analysis ; valve timing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

373-382

Data

29.06.2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123444 ; ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2018; 66; No 3; 373-382
×