Szczegóły

Tytuł artykułu

Le fantastique belge contemporain: écriture métissée

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

contemporary Belgian literature ; fantasy novel ; syncretism ; postmodernism ; Dartevelle Alain ; Gérard Christopher ; Gunzig Thomas ; Quiriny Bernard

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×