Szczegóły

Tytuł artykułu

Une poétique du chaos dans Quand je s’appelle oubli chez Laurent Mauvignier

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

pronouncement ; polyphony ; allocutive person ; intersubjectivity ; Foucault ; writing of history

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×