Szczegóły

Tytuł artykułu

Depth-based Descriptor for Matching Keypoints in 3D Scenes

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 64

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

feature matching ; key points detection ; object recognition ; depth map

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2018.08.23

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123522 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×