Szczegóły

Tytuł artykułu

The Method of Reversible Circuits Design with One-gate Prediction

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 64

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

reversible logic ; reversible circuits ; reversible gate ; CNT set of the gates

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

535-540

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2018.11.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123556 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Źródło

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2018; vol. 64; No 4; 535-540
×