Szczegóły

Tytuł artykułu

The Transforming Method Between Two Reversible Functions

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

reversible logic ; reversible circuits ; reversible gate ; CNT set of the gates

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

33-38

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.02.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123562 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×