Szczegóły

Tytuł artykułu

The Objective Method of the Evaluation of the Visual Acuity

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

electrophysiology ; Visual Evoked Potentials ; statistical analysis ; visual acuity

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

39-44

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.02.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123563 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×