Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Mechanical Characteristics of the Ternary SnZnAl Lead-Free Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Lead-free alloy ; microstructure ; mechanical properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

31-36

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.09.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123597 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 3; 31-36
×