Szczegóły

Tytuł artykułu

Abrasive-wear Resistance of Austenitic Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

abrasive wear ; austenitic cast iron ; heat treatment ; nickel equivalent ; transformation of austenite

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

43-48

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.07.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123599 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 3; 43-48
×