Szczegóły

Tytuł artykułu

The Design of a Cast Suspension Element, Determined by the Pressure Wave

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

multi-purpose cast ; optimal design ; mechanical properties ; AlZnMgCu alloy ; IDE explosion protection

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

59-64

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.07.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123602 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 3; 59-64
×