Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Addition of Germanium to the Surface Phenomena in Silver Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Silver ; Germanium ; microstructure ; Oxide layers ; corrosion

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

81-85

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.07.19

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123606 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 3; 81-85
×