Szczegóły

Tytuł artykułu

Investigations of the Mechanism of the Sand Shooting into the Core Box

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

core shooting ; blowing process ; core sand

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

113-119

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.07.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123612 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 3; 113-119
×