Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Non-Equilibrium Solidification on the Structure and Mechanical Properties of AZ91 Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

AZ91 alloy ; microstructure ; mechanical properties ; heat treatment

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

120-125

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.08.28

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123613 ; ISSN 2299-2944
×