Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Carbon Fibers Addition on Selected Properties of Microwave-Cured Moulding Sand Bonded with BioCo2 Binder

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

carbon fiber ; polymer binder ; thermostability ; moulding sand

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

152-160

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.09.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123618 ; ISSN 2299-2944
×