Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitoring of Manufacture Stability of Large Turbine Blades Using Infrared Thermography (IRT) in Investment Casting Technology

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Castings defects ; product development ; Investment casting ; Wax patterns ; Turbine blades ; Thermography ; deformation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

9-14

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.10.22

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123624 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 4; 9-14
×