Szczegóły

Tytuł artykułu

Ритуализация сюжета мифологемы о Нарциссе в мистериальной драме Бальмонта "Три расцвета"

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

the Narcissus-theme ; dialogue ; dialogicity ; ritual ; Balmont ; Ivanov Vyacheslav ; Russian Symbolist Drama

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×