Details

Title

Ideologiczne elementy nazewnicze w toponimii miejscowości niemieckich w ZSRR w latach 20. i 30. XX wieku. Część I. Rosyjska toponimia porewolucyjna. Urbonimia i urbanonimia Niemców radzieckich.

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Numer

No 2

Authors

Keywords

toponomy of the 20s and 30s ; oekonymy of Germans in Russia ; names of German towns in the USSR

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2018.07.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744
×