Szczegóły

Tytuł artykułu

Ideologiczne elementy nazewnicze w toponimii miejscowości niemieckich w ZSRR w latach 20. i 30. XX wieku. Część I. Rosyjska toponimia porewolucyjna. Urbonimia i urbanonimia Niemców radzieckich.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

toponomy of the 20s and 30s ; oekonymy of Germans in Russia ; names of German towns in the USSR

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×