Details

Title

Omówienia. Recenzje. Wspomnienia: BIAŁORUŚ W DYSKURSIE NAUKOWYM. LINGWISTYKA, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA, pod redakcją Radosława Kalety, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW, 444 s.

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2018.07.05

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2018; vol. LXVII; No 2
×