Szczegóły

Tytuł artykułu

Hardware software co-simulation of a digital EMI filter using Xilinx system generator

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 67

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

ADF ; drive train system ; conducted EMI noise ; XSG ; FPGA

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

515–527

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.09.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123660 ; e-ISSN 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2018; vol. 67; No 3; 515–527
×