Szczegóły

Tytuł artykułu

Positive and stable electrical circuits with state-feedbacks

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 67

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

positivity ; stability ; linear ; electrical circuit ; state-feedback

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

563–578

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.09.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123663 ; e-ISSN 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2018; vol. 67; No 3; 563–578
×