Szczegóły

Tytuł artykułu

Dynamic electric vehicles charging load allocation strategy for residential area

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 67

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

electric vehicles ; charging power management ; allocation strategy ; priority assessment

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

641–654

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.09.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123669 ; e-ISSN 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2018; vol. 67; No 3; 641–654
×