Szczegóły

Tytuł artykułu

Distributed generation’s integration planning involving growth load models by means of genetic algorithm

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 67

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

distributed generation ; genetic algorithm ; load models ; power loss ; load growth

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

667–682

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.09.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123671 ; e-ISSN 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2018; vol. 67; No 3; 667–682
×