Details

Title

Zsynchronizowane i wyjątkowe kształtowanie się cen ropy naftowej i złota: wyjaśnienia i perspektywy

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2018

Numer

Nr 102

Authors

Keywords

ceny ropy naftowej ; ceny złota ; korelacja ; ropa z łupków ; bezpieczne inwestycje

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.07.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×