Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania porównawcze oznaczania zdolności do wykonania pracy przez dynamity i saletrole metodą bloku ołowianego i wahadła balistycznego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 103

Autorzy

Słowa kluczowe

materiały wybuchowe ; zdolność do wykonania pracy ; blok ołowiany ; blok Trauzla ; wahadło balistyczne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

75-90

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/123713 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2018; Nr 103; 75-90
×