Szczegóły

Tytuł artykułu

Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 102

Autorzy

Słowa kluczowe

popiół lotny ; filipsyt ; synteza hydrotermalna ; XRD ; XRF

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×