Szczegóły

Tytuł artykułu

Narzędzia samoregulacji mediów w Polsce i innych wybranych krajach europejskich. Historia i współczesność

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2018

Wolumin

t.21

Numer

z.2

Autorzy

Słowa kluczowe

samoregulacja ; media ; system medialny ; odpowiedzialność mediów

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2018.07.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2018; t.21; z.2
×