Szczegóły

Tytuł artykułu

Wizerunek Jakuba Jasińskiego w prasie polskiej XIX i pierwszej połowy XX w.

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2018

Wolumin

t.21

Numer

z.2

Autorzy

Słowa kluczowe

Jakub Jasiński ; prasa ; XIX/XX w. ; Adam Mickiewicz ; bohater narodowy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2018.07.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×